Projecte Educatiu

SINGLADA, EL VOSTRE CLUB

La nostra missió: una formació integral per cada associada

Singlada és un entorn familiar i saludable per al temps de lleure que inclou una formació integral per cadascuna de les associades. Amb la formació integral ens proposem acompanyar a cada noia en el seu procés de maduració, mitjançant el desenvolupament harmònic de cadascuna de les dimensions que té com a persona: corporal, afectiva, intel·lectiva, social i transcendent. L’objectiu d’aquesta formació és aconseguir la millor versió d’ella i això implica no perdre de vista que cada persona és única i irrepetible, dotada de capacitats a diferents nivells: biològic, psicològic, espiritual. Per això és important orquestrar una educació adreçada tant al cap, com al cor, i comptant en la importància de mantenir un cos sa i equilibrat.

La formació integral és un procés continuat que abasta totes les etapes de la persona -infància, adolescència i maduresa-, i pretén que en cadascuna d’aquestes etapes doni el millor d’ella mateixa, aprenent a estimar els altres a través d’un servei desinteressat, del seu treball ben fet i d’unes relacions humanes basades en la donació.

Per tal d’aconseguir una coherència en l’acció educativa, és important tenir en compte cadascun dels contextos en els quals es desenvolupa: família, escola, amistats, extraescolars.

La família és una peça insubstituïble en l’educació. L’associació dona en tot moment el suport que les famílies de les seves associades requereixen, tenint en compte que els pares son els primers educadors. És important l’arrelament fort de la persona al seu entorn familiar per tal de desenvolupar una afectivitat madura, i descobrir la pròpia identitat: fets per estimar i ser estimats.

L’associació vol oferir a la família un ambient de total confiança, on de manera natural i espontània la seva filla consolidi els valors i les virtuts que aprèn en l’entorn familiar, i pugui trobar models i exemples atractius i adequats a les seves aspiracions.

L’efectivitat de la formació rau en la llibertat, només des de les pròpies decisions i resolucions personals s’adquireixen les metes que un mateix s’ha proposat, inspirant-se en valors ètics i en ideals profunds. L’educació que s’imparteix a l’associació es mostra respectuosa amb la consciència de cadascú, és d’inspiració cristiana i està encomanada a la Prelatura de l’Opus Dei, institució de l’Església Catòlica.

És una formació que incideix en el present i es projecta cap al futur. El desig de preparar les noves generacions per millorar la societat, contribuir al bé comú i fer un món més sostenible i habitable.

Dossier Projecte Educatiu

Més informació en aquest document: